Sills & Løndal

Rådgivning Aps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vi kan give Deres virksomhed en økonomisk gevinst"


 
Vi er en professionel og uafhængig
rådgivningsvirksomhed, der udarbejder
alt nødvendigt materiale i forbindelse
med udbudsrunder af serviceydelser
i levnedsmiddelindustrien, opfølgning
på serviceaftaler, insourcing, effektivisering,
uddannelse og kvalitetsopfølgning.

Vi tilbyder rådgivning til
fødevareproducerende virksomheder

  • Ved udbud af serviceydelser

    • Rengøring
    • Udendørs service

    • Øvrige serviceområder
  • Opfølgning på indgåede serviceaftaler
  • Kvalitetsopfølgning
  • Insourcing og optimering af produktionsrengøring

 

Sills & Løndal Rådgivning Aps er godkendt som
rådgivningsvirksomhed af:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sills & Løndal Rådgivning Aps • slr@slraadgivning.dk • 20 99 26 80/21 49 05 04